Obsah

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Teplo v bytovém domě z pohledu povinností člena statutárního orgánu.

Ilustrační obrazekJe začátek října, počasí tzv. „dušičkové,“ po ránu kolem 5°C, tudíž rozum velí začít vytápět domy včetně bytových. Velí tak nejen rozum, ale i vyhláška č. 194/2007 Sb., která stanoví pravidla pro dodávku tepla a teplé vody konečným spotřebitelům. Základní informací je fakt, že topná sezóna trvá od 1. 9. do 31. 5. následujícího roku. Začít topit se má nejpozději ve chvíli, kdy ve dvou po sobě následujících dnech klesne teplota venkovního vzduchu pod 13°C a nelze očekávat, že další den teplota vzroste.

Kdo rozhodne, nebo má odpovědnost o zahájení vytápění?

Ano, je to opět předseda (výbor, představenstvo). Buď tím, že zahájí vytápění pomocí vlastní domovní kotelny, nebo zajistí dodávku u dodavatele centrálního zásobování teplem. Samozřejmě, v domech s individuálním vytápěním (bytové kotle), si o topení rozhodují vlastníci bytů.

Jak je to s dodávkou teplé vody?

Ta musí být zajištěna celoročně v době mezi 6. a 22. hodinou o teplotě 45°C až 60°C doslova do posledního kohoutku. POZOR! Kvalita teplé vody musí splňovat podmínky pitné vody! Odpovědnost za kvalitu je opět na výkonném orgánu společenství (družstva), tj. předsedy (výbor, představenstvo).

Samostatnou kapitolou je měření spotřeby tepla a teplé vody. U vody je měření většinou jednoduché - prostřednictvím vodoměru na teplou vodu. U tepla je možností více. Nicméně platí podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, že v domech s centrální dodávkou tepla (domovní kotelnou, dálkovým teplem) do všech bytů, je povinností všechna otopná tělesa osadit zařízením pro určení spotřeby tepla. Tuto povinnost má právnická osoba spravující dům (společenství, družstvo) i fyzická osoba (vlastník, družstevník).

Do nastávající topné sezóny vám přejeme příjemné teplo domova.    

Ing. Vladislav Hrdlička
Pro náš dům z.s.
www.pronasdum.cz