Obsah

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Nová vlna kotlíkových dotací: tentokrát bez podpory uhlí

Kotlikova_dotaceZlepšení kvality ovzduší a efektivnější hospodaření s energií. To jsou důvody, proč Evropská komise poskytla Ministerstvu životního prostředí 3,4 miliardy korun na druhou vlnu dotací na výměnu kotlů. Pro domácnosti to znamená možnost výhodné výměny zastaralých kotlů na pevná paliva a dalších úspor díky úspornému provozu moderních zařízení.

 

Dotace je možné využít na pořízení plynového kondenzačního kotle, zařízení spalující biomasu, tepelné čerpadlo nebo automatický kombinovaný kotel.

Výše podpory je u jednotlivých zařízení různá, vždy ale pokrývá prakticky veškeré počáteční investice. Například u nového plynového kotle činí maximální výše dotace 95 tisíc korun. Další prostředky mohou poskytnout i kraje či obce, zejména ty s dlouhodobě znečištěným ovzduším.

Ekologický smysl kotlíkových dotací naplňují nejvíce kondenzační kotle

Prostředky nové vlny dotací již není možné čerpat na kotle spalující černé nebo hnědé uhlí, jejichž emise byly v porovnání s ostatními dotovanými kotli nejvyšší. Při spalování pevných paliv vznikají nespálené pevné částice ve formě prachu a sazí, které významně přispívají k lokálnímu zhoršení kvality ovzduší. Zemní plyn také neobsahuje sloučeniny síry, ve spalinách proto nevzniká oxid siřičitý, jeho spalováním vzniká i podstatně méně oxidů dusíku a oxidu uhelnatého.

 
Je důležité si uvědomit, že i nejmodernější kotle na pevná paliva mají v porovnání s plynovými kotli mnohem horší emise. To platí za laboratorních podmínek, natož v praxi, kdy v nich řada uživatelů topí nevyhovujícím palivem.

 

Autor:

Milan Kubíček, obchodní ředitel společnosti

Thermona, spol. s r.o.

www.thermona.cz